Ook zelfstandige ondernemers hebben recht op een zwangerschapsuitkering. Het gaat dan om een periode van ten minste 16 weken tijdens de zwangerschap en na de bevalling waarin vrouwen minder kunnen werken. De uitkering van de Zelfstandig en Zwanger-regeling (ZEZ) kan oplopen tot enkele duizenden euro’s.  Wie in het jaar voor de bevalling ten minste 1225 uur als zelfstandige heeft gewerkt, krijgt de maximale uitkering. Die is gelijk aan het minimumloon. Bij vrouwen die minder werkten, is de hoogte afhankelijk van de winst in het voorafgaande jaar. De uitkering kan worden aangevraagd met behulp van het ZEZ-formulier op de website van het UWV ( www.uwv.nl). Aanvragen kan vanaf de 24-ste week van de zwangerschap tot uiterlijk twee weken voor de gewenste ingangsdatum.

De ZEZ-regeling werd  juni 2008 van kracht. Tot juli 2004 konden vrouwen een beroep doen op de Wet Arbeidsongeschiktheid Zelfstandigen (WAZ). In de tussenliggende periode bestond er geen regeling voor zelfstandigen. In september 2016 oordeelde de rechtbank Midden-Nederland echter dat vrouwen die tussen juli 2004 en juni 2008 bevallen zijn, als gevolg van een bepaling in het VN Vrouwenverdrag, alsnog recht hebben op een vergoeding. Het verdrag verplicht staten namelijk werkende zwangere vrouwen te beschermen tegen een achteruitgang in hun inkomen. In Nederland gaat het in de tussenliggende periode naar schatting om zo’n 20.000 gevallen. Het UWV is in beroep  gegaan tegen de uitspraak van de rechtbank. Het is op dit moment niet duidelijk wanneer het College van Beroep uitsluitsel geeft, maar dat is wel iets om in de gaten te houden.